Termeni si conditii Clinica DOCTOR ANGHEL MEDICAL CENTER ofera consultatii investigatii si tratamente medico-chirurgicale

Termeni si conditii

Acest document stabilește termenii și condițiile (“Termenii”) care guvernează accesul la și utilizarea site-ului web disponibil la adresa URL https://www.anghelclinic.ro („Website-ul”) .
Acești Termeni sunt un acord între dumneavoastră, în calitate de utilizator care accesează Site-ul nostru (“dumneavoastră”, “utilizator”) și societatea comercială DOCTOR ANGHEL MEDICAL CENTER SRL, cu sediul în BUCUREŞTI, SECTOR 3, STR. THEODOR SPERANTIA NR.51, Cod Fiscal 8572342, Reg. Comertului J40/4134/1996, („noi”, „Compania”).
Vă rugăm să citiți cu atenție acești Termeni, deoarece conțin informații importante privind drepturile și obligațiile dumneavoastră. Acești Termeni sunt aplicabili cu privire la orice accesare și utilizare a Website -ului. În cazul în care nu sunteți de acord cu prevederile acestui document vă rugăm să nu continuați să utilizați / accesați acest Website.
Ne rezervăm dreptul de a modifica acești Termeni în orice moment. Dacă facem modificări, vom publica versiunea actualizată a Termenilor în Website. Orice modificare a Termenilor se va aplica de la data la care este efectuată.
1. WEBSITE-UL
Tot conținutul pus la dispoziție pe Website în orice formă este doar în scop informativ. Nu furnizăm, prin intermediul Website-ului, consiliere profesională sau servicii și nici nu vindem produse online. Nu trebuie să vă bazați pe, să luați sau să nu luați nicio măsură, pe baza acestor informații.
2. CONDUITA UTILIZATORILOR
Sunteți singurul responsabil pentru propriul comportament în timp ce accesați și utilizați Website-ul. Sunteți de acord să utilizați numai în scopuri care sunt legale și în conformitate cu acești Termeni și cu orice legi sau regulamente aplicabile. Sunteți de acord că nu veți desfășura și nu veți permite niciunei terțe părți să desfășoare, inclusiv, dar fără a se limita la, oricare dintre următoarele:
● să utilizați Website-ul pentru orice scop ilegal sau neautorizat sau să vă implicați, să încurajați sau să promovați orice activitate ilegală sau orice activitate care încalcă acești Termeni sau orice alte reguli sau politici stabilite din când în când de către noi;
● să utilizați Website-ul pentru a încălca drepturile legale și interesele legitime ale celorlalți;
● să utilizați orice robot, algoritm sau alte mijloace automatizate sau interfață care nu sunt furnizate de noi pentru a accesa Website-ul sau pentru a extrage date;
● să încercați să indicați în orice mod că aveți o legătură cu noi, cu excepția cazului în care am consimțit în mod expres la o astfel de conduită;
● să încărcați, trimiteți, distribuiți sau difuzați orice Conținut care ar putea fi interpretat în orice fel ca defăimător, ilegal, fraudulos, obscen, hărțuitor sau inacceptabil;
● să indicați că sunteți orice o altă persoană prin orice mijloace (de exemplu, prin utilizarea unei adrese de e-mail, nume, pseudonim sau altfel);
● să exploatați Website-ul pentru orice scop comercial neautorizat;
3. PROPRIETATEA INTELECTUALĂ
Cu excepția cazului în care este indicat altfel, toate elementele Website-ului toate conținuturile și alte materiale din aceasta sunt deținute de noi (sau, după caz, de licențiatorii noștri) și sunt protejate de drepturi de proprietate intelectuală. Pentru evitarea oricărui dubiu, interfețele vizuale, designul, textul, grafica, imaginile, sistemele, informațiile, datele, metodele, codul programului, serviciile, toate celelalte elemente și orice altă documentație sau alte materiale auxiliare furnizate (“Conținutul Website-ului”) sunt deținute de noi sau de licențiatorii noștri și sunt protejate prin drepturi de autor, mărci înregistrate, secrete comerciale și orice alte drepturi de proprietate intelectuală.
Puteți utiliza Website-ul exclusiv în scopurile prevăzute de acești Termeni. Cu toate acestea, nu este permisă:
● utilizarea oricăror algoritmi, roboți sau metode similare de colectare sau extracție a datelor;
● cesiunea, licențierea, sublicențierea Conținutului Website-ului;
● eliminarea, modificarea sau ascunderea oricăror drepturi de autor, mărci înregistrate sau alte notificări privind drepturile de proprietate incluse în Website sau în Conținutul Website-ului;
Orice utilizare a Website-ului sau a Conținutului Website-ului, alta decât cea autorizată în mod expres în acești Termeni, fără permisiunea noastră prealabilă scrisă, este strict interzisă. Cu excepția cazului în care se menționează explicit de către Companie nimic din acești Termeni nu va fi interpretat ca oferind vreo licență asupra drepturilor de proprietate intelectuală.
4. EXONERARE DE RĂSPUNDERE
În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, nu ne asumăm nicio garanție (explicite sau implicite, scrise sau orale) în legătură cu, fără limitare, Website-ul, site-urile sau aplicațiile externe, precum, fără limitare, garanții implicite de comercializare, garanții implicite privind adecvarea pentru un anumit scop și garanții de neîncălcare a drepturilor unor persoane, garanții de acuratețe sau de fiabilitate. Nu garantăm că Website-ul va îndeplini cerințele dumneavoastră sau că utilizarea Website-ului va fi neîntreruptă, sigură sau fără erori sau că Website-ul nu conține componente dăunătoare cum ar fi viruși.
Înțelegeți și sunteți de acord că nu vom fi răspunzători pentru nicio încălcare sau întârziere a îndeplinirii obligațiilor noastre care rezultă din orice situație dincolo de controlul nostru rezonabil, inclusiv, dar fără a se limita la, acte sau omisiuni ale unor terțe părți, cutremur, incendiu, inundații, sau disfuncționalități tehnice (conexiunea la Internet, accesarea server-ului, etc).
Recunoașteți că utilizarea Website-ului este bazată pe Internet și înțelegeți și acceptați riscurile de securitate inerente asociate acestor aplicații și site-uri web, inclusiv, dar fără a se limita la, riscul de a pierde conexiunile la Internet, riscul de defecțiune hardware sau software. Astfel, sunteți de acord că nu avem nici o răspundere pentru orice defecțiuni, eșecuri de comunicare, întârzieri, erori, sau orice încălcare a securității.
5. SITE-URI EXTERNE
Website-ul poate conține link-uri (legături URL) către site-uri sau resurse ale terților. Aceste link-uri (legături URL) către pagini terțe sunt furnizate doar pentru informare. În orice caz, în special din cauza caracterului volatil al informațiilor de pe Internet, Compania nu poate controla natura sau conținutul acestor surse externe și, prin urmare, nu este responsabilă și nici răspunzătoare pentru utilizarea sau indisponibilitatea site-urilor terților și nici pentru conținutul sau alte materiale disponibile pe site-urile terților pe care le-ați putea accesa prin intermediul Website-ului nostru.
6. MODIFICĂRI ALE WEBSITE-ULUI
Putem, la discreția noastră, cu sau fără notificare prealabilă și în orice moment, modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, orice parte sau funcționalitate a Website-ului nostru.
În nici un caz Compania nu va fi răspunzătoare pentru restricționarea sau dezactivarea accesului la orice parte sau funcționalitate a Website-ului.
7. CESIUNEA
Compania poate cesiona acești Termeni și/sau orice sau toate drepturile sale sau delega orice și toate obligațiile sale în conformitate cu acești Termeni fără consimțământul dumneavoastră.
8. DATE CU CARACTER PERSONAL
Vă rugăm să consultați Nota de informare GDPR pentru informații despre modul în care colectăm, utilizăm, stocăm și dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.
9. SEPARABILITATE
Dacă orice prevedere a acestor Termeni va fi considerată nelegală, nulă sau din orice motiv inaplicabilă, atunci această prevedere va fi considerată separabilă de acești Termeni și nu va afecta valabilitatea și aplicabilitatea celorlalte prevederi.
10. LIPSĂ DE EXECUTARE
Omisiunea de a pune în aplicare oricare dintre dispozițiile Termenilor în anumite cazuri nu constituie o renunțare la dreptul de a aplica acele dispoziții în alte cazuri.
11. LEGEA APLICABILĂ ȘI JURISDICȚIA
Acești Termeni sunt guvernați si interpretați in conformitate cu legislația României. Orice dispută care decurge din sau are legătură cu acești Termeni sau cu Serviciile furnizate de către Companie va fi de competența instanțelor din România.

MODIFICĂRI LA ACESTI TERMENI SI CONDITII

Aceasta pagina poate suferi modificări și poate fi actualizata de către Clinica, după cum va fi necesar. Termenii si conditiile vor fi publicati în cadrul website-ului în forma cea mai recentă. Vă rugăm să verificați periodic aceasta secțiune pentru a fi informați cu privire la aceste posibile modificări. Actualizare: 26.02.2024